• Home
  • Zoeken
  • Maxximap English website
+31 13 53 08 050

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maxximap is zich als producerend bedrijf bewust van haar positie in de maatschappij.
Aandacht voor Mens & Milieu speelt binnen onze organisatie beleidsmatig een rol en wordt op diverse gebieden toegepast.

RESPECT VOOR MILIEU
Voor onze producten wordt steeds meer FSC® -gecertificeerd karton en papier ingezet. Dit heeft er onder andere toe geleid dat wij onze collectie standaard ringbanden hebben omgezet van PVC naar met papier omplakt karton, de zogenaamde FSC®-Ecobinder.
Daarnaast zijn we ons bewust van het afval dat we produceren. Gedurende het LEAN-proces hebben we dit in kaart gebracht en interne maatregelen getroffen, waardoor de hoeveelheid afval teruggebracht wordt. Dit wordt onder andere bereikt door efficiënter én bewuster gebruik te maken van grondstoffen en machinecapaciteit. Het afval dat uiteindelijk overblijft, wordt gescheiden.

AANDACHT VOOR DE MENS - LOKAAL EN INTERNATIONAAL
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is sinds jaren een vaste waarde binnen ons beleid. Lokale initiatieven worden door Maxximap ondersteund, zowel op cultureel als op sportief gebied. Zo sponsort Maxximap o.a. Cultureel Centrum Jan van Besouw, Carnavalsstichting Tilburg en Hockeyclub Goirle. Hiermee tonen we onze betrokkenheid bij de gemeenschap, waarvan Maxximap én haar medewerkers deel van uitmaken. 

Ook internationaal probeert Maxximap haar steentje bij te dragen. In 2018 zijn we gestart met de structurele ondersteuning van de activiteiten van Stichting Sampark. Deze stichting initieert en organiseert lokale educatieve projecten in India (regio Budaun). De projecten (basisonderwijs en beroepsopleidingen) richten zich op het bestrijden van analfabetisme en armoede. We delen de visie van Stichting Sampark dat educatie een zeer belangrijke voorwaarde is voor kinderen en jongvolwassenen om een goede toekomst op te bouwen. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven
Einsteinstraat 5, 5051 DR Goirle
Postbus 345, 5050 AH Goirle
info@maxximap.nl
Tel. +31 13 53 08 050